Pleinlaan 11

1) Blijf kalm

2) Waarschuw onmiddellijk het secretariaat (lokaal D 1.33 – 02/629.39.08)

3) Sluit vensters en deuren (niet op slot), laat steeds het licht branden

4) Blijf samen en volg de leerkracht

5) Verzamel voor het gebouw 9*

6) Keer nooit terug

7) De leerkracht doet de naamafroeping a.h.v. zijn aanwezigheidslijst en deelt klasgroep, leslokaal en aantal cursisten mee aan de verantwoordelijke