Huis van het Nederlands Brussel

1) Blijf kalm

2) Waarschuw onmiddellijk het secretariaat (lokaal D 1.33 – 02/629.39.08)

3) Sluit vensters en deuren (niet op slot), laat steeds het licht branden

4) Blijf samen en volg de leerkracht

5) Verzamel op het Rouppeplein voor het hotel

6) Keer nooit terug

7) De leerkracht doet de naamafroeping a.h.v. zijn aanwezigheidslijst en deelt klasgroep, leslokaal en aantal cursisten mee aan de verantwoordelijke