Vrije Universiteit Brussel

1)    Blijf kalm

2)    Waarschuw onmiddellijk het secretariaat (lokaal D 1.33 – 02/629.39.08)

3)    Sluit vensters en deuren (niet op slot), laat steeds het licht branden

4)    Blijf samen en volg de leerkracht

5)    Ga naar het SPORTVELD via de Esplanade en de Groene Vallei

6)    Keer nooit terug

7)    De leerkracht doet de naamafroeping a.h.v. zijn aanwezigheidslijst en deelt klasgroep, leslokaal en aantal cursisten mee aan de verantwoordelijke